Sikkerhet og Personvern

Introduksjon

Dette Personvernet ble sist oppdatert den 19/09/2018, og forklarer databehandlingspraksisen som utføres hos RedKings.com.

Her hos RedKings.com liker vi å gjøre det enkelt og praktisk for kundene våre. Det inkluderer å være tydelige, klare og åpne om hvilke data vi innhenter, samt hvordan og hvorfor. Denne siden gir en inngående forklaring.

Vårt Personvern forklarer hvordan vi benytter dine personlige data, uansett om du bare er på besøk eller dersom du foretar et innskudd for å spille ett av spillene våre. Disse retningslinjene inkluderer informasjon det kan være du ikke er klar over når det gjelder dine personvernrettigheter, omstendighetene rundt hvordan vi innhenter og deler informasjon om deg, og hvordan vi benytter det til å personliggjøre markedsføringen du mottar. Ta deg tid til å lese alle avsnittene nøye.

Du blir informert dersom vi oppdaterer dette Personvernet.

Merk at alle våre medarbeidere løpende gjennomgår opplæring om informasjonssikkerhet, og må etterleve interne retningslinjer og prosedyrer når de håndterer din informasjon.

Vi håper du synes denne siden er nyttig, men skulle du ha problemer eller spørsmål angående dine databeskyttelse, kan du kontakte vår ansvarlig for databeskyttelse på play(at)redkings.com

Vårt løfte om Personvernet

RedKings.com vil alltid verdsette og respektere personvernet til hver eneste av sine kunder, som vi beskytter gjennom våre retningslinjer for personvern. RedKings.com erkjenner det faktum at din personlige informasjon er din personlige informasjon. Ditt privatliv er viktig både for deg og for oss, derfor gir vi deg følgende løfte:

RedKings.com er forpliktet til å beskytte ditt personvern. Vi mener at din personlige informasjon skal benyttes til å gjøre ting enklere og bedre for deg. Vi vil alltid holde din personlige informasjon trygg. Vi vil alltid være tydelige og åpne med deg om hvorfor vi innhenter din personlige informasjon og hvordan vi bruker den. De gangene du har valg eller rettigheter vil vi forklare dem til deg, og respektere dine ønsker.

Hvilken type informasjon vi innhenter

Vi innhenter to typer data og informasjon fra kundene våre. 

“Personlig informasjon”
Personlig informasjon som kan benyttes til å identifisere et individ. Den personlige informasjonen vi innhenter gjennom tjenestene våre inkluderer informasjon som sendes direkte fra deg. Dette kan være informasjon som telefonnummer, fullt navn, e-postadresse, hjemmeadresse, fødselsdato, betalingsinformasjon (f.eks. kredittkortnummer) eller annen finansiell informasjon vi trenger for å kunne levere tjenestene våre. Vi innhenter også personlig informasjon fra enheten din (f.eks geolokaliseringsinformasjon, IP-adresse) og informasjon om din aktivitet på tjenestene (f.eks viste sider, nettlesing, klikk, handlinger osv.). 

“Ikke-personlig informasjon”
Den andre informasjonstypen er ikke-identifiserbar informasjon knyttet til deg, som kan bli gjort tilgjengelig eller bli innhentet gjennom din bruk av tjenestene. Vi kjenner ikke identiteten til brukeren som ikke-personlig informasjon innhentes fra. Den ikke-personlige informasjonen som innhentes kan inkludere dine samlede bruks- og tekniske informasjon overført fra din enhet. Dette kan inkludere en viss informasjon om programvaren og maskinvaren på din enhet (f.eks. nettlesertype, operativsystem, språkvalg, tilgangstidspunkt, domenenavn på nettsteder som koblet deg til tjenesten osv.), slik at vi kan forbedre funksjonaliteten på tjenester vi leverer. 

Dersom vi kombinerer ikke-personlig informasjon med personlig informasjon, vil den samlede informasjonen bli behandlet som personlig informasjon så lenge den forblir kombinert. 

Hvordan vi innhenter informasjonen din

Innhenting av informasjon om deg, fra deg

RedKings.com innhenter personlig informasjon om deg hver gang du bruker tjenestene våre. Noe av den oppgir du direkte til oss, for eksempel når du registrerer en konto eller foretar et innskudd til kontoen din. Annen informasjon innhentes når du interagerer med oss, slik som innsatsene du plasserer eller chatter du har med kundeserviceavdelingen, samt gjennom nettleserkapsler (se eget avsnitt om nettleserkapsler for mer informasjon om bruken av disse). Dersom du samtykker vil vi også lagre telefonsamtaler du har med oss. Vi innhenter også informasjon om måten du får tilgang til, viser, deler, bidrar til og kommuniserer med gjennom tjenestene våre. For eksempel når du legger inn kommentarer via våre kanaler i sosiale medier eller chattefunksjoner.

Innhenting av informasjon om deg, fra din enhet

Vi innhenter informasjon om enhetene du benytter når du bruker innhold, produkter og tjenester hos RedKings.com. Dette inkluderer uten å være begrenset til følgende: din IP-adresse (et tall som spesifiserer en bestemt enhet på internett, og som er nødvendig for at enheten din skal kommunisere med nettsteder), maskinvaremodell, operativsystem og versjonsnummer.

Innhenting av informasjon om deg, fra nettleserkapsler

Det kan være vi innhenter informasjon om din PC, inkludert hvis tilgjengelig IP-adresse, operativsystem og nettlesertype, for systemadministrasjon og for å rapportere samlet informasjon til våre annonsører. Dette er statistiske data om våre brukeres besøksatferd og -mønstre, som ikke identifiserer noen individer.

Av samme årsak kan det være vi innhenter informasjon om din generelle internettbruk ved å benytte en nettleserkapsel. Den lagres av nettleseren din til harddisken på din PC. Nettleserkapsler inneholder informasjon som overføres til harddisken på din PC. De hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt, og med å levere en bedre og mer personliggjort tjeneste. Noen av nettleserkapslene vi benytter er nødvendige for at nettstedet skal fungere. Nettleserkapslene vi benytter kan grupperes inn i fire forskjellige kategorier. De forklares i avsnittet under nettleserkapsler.

Innhenting av informasjon om deg, fra eksterne virksomheter

For å hjelpe oss etterleve våre juridiske og regulatoriske krav til kundekunnskap, kan det når du åpner konto hos oss være at vi utveksler informasjonen du leverer med en bedrift kalt Experian. De vil bekrefte nøyaktigheten til de oppgitte opplysningene. Vi logger og lagrer resultatet de sender til oss.

Når en kunde fra Storbritannia åpner en konto og for hver påfølgende innlogging, konsulterer vi med GamStop for å innhente informasjon fra dem om hvorvidt vi skal begrense tilgangen til våre tjenester. Vi logger og lagrer resultatet sendt til oss.

Vi benytter offentlig tilgjengelig informasjon (på sosiale medier og lignende) til å hjelpe med å verifisere informasjonen oppgitt til oss. Vi logger og lagrer resultatene.

Hvordan benytter vi informasjonen vi innhenter? 

Vi benytter og deler personlig informasjon slik det beskrives i disse retningslinjene for personvern. Den personlige informasjonen deles med tredjeparter kun til bestemte formål, slik det fremgår av disse retningslinjene for personvern. I slike tilfeller krever vi at den aktuelle tredjeparten godtar å behandle denne typen informasjon i henhold til våre retningslinjer for personvern. 

Informasjonen vi innhenter, som kan inkludere din personlige informasjon, benyttes til følgende formål: 

 • Til å opprette kontoen din og gi deg tjenestene (f.eks. sende utbetalinger, utføre betalinger osv.)
 • Til å identifisere og autentisere tilgangen din til bestemte funksjoner
 • Til å kommunisere med deg og holde deg informert om våre siste oppdateringer;
 • Til å markedsføre vårt nettsted og produkter tilhørende noen av våre forretningspartnere og affiliater.
 • Til å levere deg annonser
 • Til å utføre en undersøkelse eller til å gjennomføre anonyme analyser, for å kunne forbedre og tilpasse tjenestene våre til dine behov og interesser;
 • Til å støtte og feilsøke tjenestene våre, samt til å besvare dine forespørsler; og
 • Til å undersøke brudd og opprettholde våre retningslinjer, som påkrevd av lovgivning, regulatorer eller andre statlige etater, eller for å overholde en stevning eller en lignende prosess eller svare på en henvendelse fra myndigheter.
 • Til å revidere enkelte deler av vår forretningspraksis

Virksomheter som leverer tjenester på våre vegne

Vi deler din personlige informasjon med eksterne organisasjoner som utfører en rekke tjenester på vegne av RedKings.com. Vi utfører kontroller for å sikre at firmaene vi arbeider med gir deg informasjon på samme nivå innen omsorg og beskyttelse som vi gjør. Både vi og disse er forpliktet til å håndtere informasjonen din i henhold til databeskyttelseslover. Vi er også pålagt å iverksette kontraktsmessige tiltak som styrker disse forpliktelsene.

Hovedfunksjonene som gjøres eller som kan utføres, helt eller delvis, av tredjeparter er oppgitt nedenfor:

 • Ledelse og utførelse av markedsføringskampanjer
 • Betalingsutførelse og verifisering
 • Sikkerhetskontroller for forhindring av pengevasking og ID-verifisering
 • Kontroller for å oppdage urettferdig bruk av våre produkter og tjenester
 • Netthosting, nettinnholdstjenester og datalagring
 • Styring av konkurranser, innhold og tilbud
 • Dataanalyser og datatømming
 • Markedsundersøkelser og innhenting eller analyser av tilbakemeldinger fra kunder
 • IT-tjenester og support
 • Tjenester relatert til revisjon, juridisk og overholdelse
 • Lagre data som regulatorer har tilgang til og kan se

Dele informasjon med Experian

Dersom du ikke ønsker at vi deler din personlige informasjon med Experian, vil du ikke kunne åpne en konto og benytte våre spill-og-betal produkter og tjenester.

For ID-verifisering av kunder i Storbritannia benytter vi verktøy og tjenester levert av Experian. Dataene leveres til Experian og et søk gjøres gjennom deres produkter for å sjekke gyldigheten til informasjonen oppgitt til oss. Grunnet dette er vi forpliktet til å informere deg om at:

 • i. Experian kan kontrollere opplysningene levert av kunden mot ethvert innhold i enhver database (offentlig eller annen) som Experian har tilgang til for å utføre aktuelle verifiseringstjenester,
 • ii. Et bestemt (ikke kredittbasert) fotavtrykk etterlates av Experian, og
 • iii. En oppføring av beslutningen gjort er tilgjengelig for oss til bruk ved revisjonsformål.

Dele informasjon med lisensregulatorer

Vi må overholde en rekke lisens- og regulatoriske krav, noen av dem kan inkludere bruken av personlig og ikke-personlig informasjon.

Informasjonskrav fra regulatorer:

I alle lisensierte jurisdiksjoner er vi løpende regulatorisk forpliktet til å generere rapporter som inneholder ikke-personlige data. Rapporten består av elementer som antall selvutestengelser, antall registreringer, antall klager og antall mistenkelige transaksjoner rapportert til autoriteter.

Hvor lenge må vi beholde informasjonen din?

Vi beholder din personlige informasjon kun så lenge vi har en gyldig juridisk årsak til å gjøre det. Det inkluderer å gi deg tjenestene du har forespurt, oppfylle våre juridiske og regulatoriske forpliktelser, løse tvister og utføre våre avtaler. 

Hvor lenge vi beholder de forskjellige typene personlig informasjon kan variere, avhengig av hvorfor vi opprinnelig innhentet dem, årsaken til hvorfor vi behandler dem og juridiske krav som kan gjelde for dem. Tidsløpet for hvor lenge vi beholder data og sletting avgjøres ut fra en mengde faktorer. Disse inkluderer gjeldende reguleringer og standarder relatert til pengespill og spilling, forhindre hvitvasking av penger, skattelegging, betalingsutførelse og håndtering av klager, behovet for å forhindre og oppdage kriminalitet eller annen misbruk av tjenestene våre, og revisjonskrav. For at vi skal oppfylle kravene kan det være at enkelte av dine personlige data beholdes i en periode etter at du opphører å være en kunde. Når vi ikke lenger trenger dem for å oppfylle nevnte krav, sletter vi dem sikkert eller anonymiserer dem.

Dine rettigheter

Dine dataregistreringsrettigheter

Du har følgende rettigheter i forbindelse med de personlige dataene vi har om deg:

 • Retten til å informeres. Åpenhet om hvordan vi benytter personlige data. Følgelig har vi disse detaljerte retningslinjene for personvern.
 • Retten til tilgang. Dette lar deg f.eks. motta en kopi av de personlige dataene vi har om deg.
 • Retten til korrigering. Korrigering/retting av personlige data vi har om deg. Dette lar deg korrigere/rette ufullstendige eller feilaktige data vi har om deg.
 • Retten til sletting. Dette lar deg be oss om å slette dine personlige data [kjent som ‘retten til å bli glemt’] når det ikke finnes noen god årsak til at vi skal fortsette å behandle dem.
 • Retten til dataportabilitet. Dette gir deg retten til å motta de personlige dataene du har oppgitt til en datakontrollør i et strukturert, allment benyttet maskinlesbart format. Det gir deg også retten til å be om at disse dataene overføres direkte til an annen datakontrollør.
 • Retten til å begrense behandling. Dette lar deg be oss begrense behandlingen av dine personlige data, f.eks. for å kunne benytte dem til bestemte formål, dersom:
  • de ikke er nøyaktige,
  • de har blitt benyttet ulovlig, men du ikke vil at vi skal slette dem,
  • de ikke lenger er relevante, men du vil at vi skal beholde dem for mulige juridiske krav,
  • Du har allerede bedt oss stoppe bruke dine personlige data, men du venter på at vi skal bekrefte om vi har juridiske årsaker til å benytte dataene dine.
 • Retten til å protestere. Dette gir deg retten til å protestere mot behandlingen av dine personlige data. Dersom du for eksempel protesterer mot mottak av markedsføringsmateriell, kan du fjerne ditt samtykke til at vi sender det til deg. Retten til å protestere gjelder kun ved bestemte omstendigheter. Om det er gjeldende avhenger av dine formål for behandlingen og det juridiske grunnlaget for dette. Individer har en absolutt rett til å protestere på behandlingen av sine personlige data dersom det er ment til direkte markedsføringsformål. Individer kan også protestere dersom behandlingen er til:
  • en oppgave utført i almenhetens interesser;
  • utøvelsen av offentlig myndighet som er gitt til deg; eller
  • dine legitime interesser (eller de tilhørende en tredjepart);
  • i forbindelse med automatiske beslutninger og profilering.

Dersom du mener dine personvernrettigheter har blitt krenket, eller dersom du er uenig i en beslutning vi har gjort om dine personvernrettigheter, har du retten til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Nettleserkapsel-økt

Hva er nettleserkapsel?

‘Nettleserkapsler’ er små tekstfiler lagret i nettleseren din, som lar oss gjenkjenne PCen din når du besøker nettstedet vårt. Nettleserkapsler er nødvendige for at visse deler av funksjonaliteten på nettstedet skal være riktige og sikre. Vi benytter dem også for å gjøre ting raskere, enklere og mer personlig for deg, og for å hjelpe oss med å forstå hvordan nettstedet vårt benyttes. De kan også benyttes til å gi deg et mer skreddersydd annonseinnhold.

For å gjøre alt dette, innhenter nettleserkapslene noe personlig informasjon om deg hver gang du benytter nettstedet vårt. Du kan velge hvorvidt du vil godta eller nekte noen eller alle typer nettleserkapsler. Dette kontrolleres gjennom enhetens nettleserinnstillinger. Vi gjør deg oppmerksom på dette ved å vise deg vårt banner for nettleserkapsler når du besøker nettstedet vårt. Dersom du fortsetter å benytte nettstedet vårt uten å justere innstillingene i nettleseren din, vil vi benytte nettleserkapsler som forklart i delene nedenfor. For å hjelpe deg med å ta en informert beslutning er det viktig å vite hvorfor vi benytte de forskjellige typene nettleserkapsler, og hva dette innebærer for din opplevelse på nett. Denne delen gir deg en summering av hovedpunktene og forteller deg hvordan deaktivering av de forskjellige typene nettleserkapsler vil påvirke opplevelsen din på vårt nettsted.

De gjør RedKings.com i stand til å finne ut hvilken annonse som tok deg til nettstedet vårt. Til dette kan det være vi benytter RedKings.com -nettleserkapsler på PCen din. Dersom vi innhenter slik informasjon vil dette ikke kunne identifisere deg personlig, og vi deler ikke denne informasjonen med uvedkommende tredjeparter.

Kategorier av nettleserkapsler

Nettleserkapslene vi benytter inndeles i følgende kategorier:

 • Helt nødvendige
  Denne typen nettleserkapsler lar deg navigere på nettstedet og benytte nødvendige funksjoner slik som sikre områder og nettregistrering. Disse nettleserkapslene innhenter ikke informasjon om deg som kan benyttes til markedsføring eller husker hvor du har vært på nettet. Disse nettleserkapslene er nødvendige for at vi skal kunne garantere nettstedets ytelse. Dersom du deaktiverer dem blir vi ikke i stand til å garantere sikkerheten din eller forutse hvordan nettstedet yter under besøket ditt.
 • Ytelse
  Denne typen nettleserkapsler innhenter informasjon om hvordan du benytter nettstedet vårt, f.eks. hvilke sider du besøker og om du opplever noen feil. Informasjonen innhentes anonymt og benyttes kun til å hjelpe oss forbedre hvordan nettstedet fungerer, forstå hva som interesser brukerne våre og vurdere effektiviteten til annonsering.
 • Funksjonalitet
  Denne typen nettleserkapsler husker preferansene dine for verktøyene som finnes på nettstedet, slik at du ikke må stille dem igjen hver gang du er på besøk. Noen av dem styres av tredjeparter. De kan for eksempel avgjøre hvorvidt du ser de siste eller eldste kommentarene i forbindelse med en artikkel. De kan også hjelpe oss med å hilse deg med navn eller huske ditt språk eller region.
 • Målretting/sporing
  Disse nettleserkapslene benyttes til å analysere hvilken annonsering som kan være mest relevant for en bruker på nettstedet, basert på hvilke områder på nettstedet brukeren besøker.

Kontrollere mine nettleserkapsler

Alle moderne nettlesere lar deg velge hvilke nettleserkapsler du har, og lar deg tømme dem individuelt eller helt ved å endre innstillingene for nettleserkapselen. Innstillinger for nettleserkapsler finnes normalt under menyer med ‘alternativer’ eller ‘valg’ i nettleseren din, ellers bør du benytte alternativet ‘hjelp’ i nettleseren din for flere detaljer. Det kan være du finner følgende linker nyttige:

 • Innstillinger for nettleserkapsler i Chrome
 • Innstillinger for nettleserkapsler i Firefox
 • Innstillinger for nettleserkapsler i Internet Explorer
 • Innstillinger for nettleserkapsler i Safari

Du kan blokkere nettleserkapsler ved å aktivere innstillingene i nettleseren din som lar deg nekte å benytte alle eller noen nettleserkapsler. Men dersom du benytter nettleserens innstillinger til å blokkere alle nettleserkapsler (inkludert viktige nettleserkapsler) kan det være du ikke får tilgang til alle delene på nettstedet vårt. Vi forsøker å gjøre alle deler av nettstedet vårt tilgjengelig for alle, men dersom du blokkerer noen nettleserkapsler, spesielt helt nødvendige nettleserkapsler, kan det være tilgangen din forstyrres. Med mindre du har justert innstillingene i nettleseren din slik at den nekter nettleserkapsler, vil systemet vårt plassere nettleserkapsler med en gang du besøker nettstedet.

Ditt første besøk på vårt nettsted genererer en pop-up overskrift som varsler deg om disse retningslinjene for personvern. Den vil kun vises igjen dersom du endrer innstillingene dine for nettleserkapsler.

Bruken av Google Analytics

Vi benytter Google Analytics til ‘analytiske’ formål slik som å følge med på brukerens/kundens lesemønster og for å bygge opp en profil som gir deg en tilpasset sideopplevelse. Google Analytis er en populær analysetjeneste som drives av Google, Inc. Google Analytics benytter nettleserkapsler til å hjelpe oss med å analysere hvordan kundene besøker nettstedet vårt.

Dine avmeldingsvalg benyttes kun til den nettleseren hvor du gjorde valget. Dersom du benytter forskjellige nettlesere må du avmelde deg i hver enkelt. Avmeldingen er basert på nettleserkapsler. Dersom du sletter nettleserkapslene dine, vil du ikke lenger være avmeldt og må avmelde deg igjen. Du styrer Google Analytics fra innstillingene i nettleseren din: avmelding. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Markedsføring 

Det kan være vi benytter din personlige informasjon slik som din e-postadresse, telefonnummer osv., enten selv eller gjennom tredjeparts kontraktører, med formål om å gi deg kampanjemateriell relatert til våre tjenester samt produkter, tjenestenettsteder og applikasjoner som er relatert til:

 • (i) våre forretningspartnere og affiliater; (samlet omtalt som “markedsføringsaffiliater") som vi tror kan være interessant for deg. 

  Det kan også være vi deler og utleverer personlig informasjon med våre markedsføringsaffiliater, med formål om å gi deg forskjellige markedsføringstilbud som vi eller våre markedsføringsaffiliater tror kan være relevante for deg. Våre markedsføringsaffiliater kan benyttes denne personlige informasjonen til forskjellige markedsføringsteknikker, slik som markedsføringsformål relatert til direkte e-post, SMS og telefon. 

  Av hensyn til dine personvernsrettigheter utstyrer vi slikt markedsføringsmateriell, samt også inne i selve casinoprogramvaren, med muligheten til å avmelde seg fra å motta fremtidige markedsføringstilbud fra våre markedsføringsaffiliater.

Sikkerhet

RedKings.com har innført omfattende tiltak for å garantere at din personlige og finansielle informasjon forblir 100% sikker og konfidensiell. Vi benytter industristandard-protokoller (128-bit, SSL-datakrypteringsteknologi) for å sikre at alle transaksjoner inkludert innskudd og uttak utføres fullstendig sikkert. Denne teknologien beskytter deg fra at din informasjon fanges opp av noen andre enn RedKings.com når de ble sendt mellom deg og RedKings.com.

Begrensninger ved konfidensialitet

Av juridiske årsaker kan RedKings.com i visse situasjoner bli påkrevd å utlevere din personlige informasjon. Årsakene for dette kan inkludere:

 1. for å beskytte og forsvare våre rettigheter og eiendom;
 2. for å overholde juridiske prosesser rettet mot oss. I tillegg forbeholder vi oss retten til å utlevere din personlige informasjon, inkludert spilleridentifikasjon, navn, fysisk adresse, fakturaadresse, e-post og/eller telefonnummer, til tredjeparter ettersom vi mener dette er nødvendig eller passende i forbindelse med etterforskning av svindel, overtredelse av immaterielle rettigheter, piratvirksomhet eller annen urettmessig eller ulovlig aktivitet som kan eksponere oss for juridisk ansvar.